Klachtenregeling

Een klacht kan direct bij Valere Bewind schriftelijk worden ingediend, met een duidelijke omschrijving wat en wie de klacht betreft. Er zal geen behandeling plaatsvinden indien het feit langer dan 1 jaar oud is. De klacht wordt binnen 2 weken na datum aanmelding bevestigd aan de indiening, waarna deze klacht intern wordt onderzocht. Degene die de klacht heeft ingediend ontvangt binnen 4 weken na de indiening hiervan schriftelijk antwoord, waarna zij/hij kan aangeven of de klacht naar genoegen is opgelost.

Indien er geen antwoord komt, gaat Valere Bewind ervan uit dat de klacht is opgelost. Mocht de cliënt van mening zijn dat Valere Bewind geen bevredigend besluit heeft genomen ten aanzien van zijn of haar klacht, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging NBPB.

Scroll Up