Valere Bewind Zaandam

Heeft u financiële zorgen en komt u er zelf niet meer uit? Wij nemen uw zorgen uit handen en helpen u om uw financiën weer op orde te krijgen. Samen zorgen we voor een oplossing die financiële rust geeft.

Valere Bewind is een klein kantoor, wat zorgt voor persoonlijk contact.

Als u door ziekte (lichamelijk of geestelijk) of problematische schulden de verantwoordelijkheid over uw financiën niet meer kan dragen en uw geldzaken niet meer zelf kan regelen kunt u beschermingsbewind aanvragen. Een rechter besluit of u beschermingsbewind nodig heeft. Indien u een inkomen heeft op of net boven bijstandsniveau krijgt u een vergoeding van de gemeente voor onze kosten.

Wij proberen u zoveel mogelijk te ontlasten. Tijdens een persoonlijk gesprek maken we samen met u een plan van aanpak. Dat dienen we in bij de kantonrechter. Daarna maken we aan de hand van uw inkomsten en uitgaven een budgetplan. Wij beheren en beschermen uw vermogen, maar overleggen zoveel mogelijk met u wat er moet gebeuren om uw budget sluitend te krijgen.

Nieuws

Zorg en beheren van uw financiën

Wanneer u onder bewind staat mag u niet meer zelf over uw financiën beschikken. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen.

Werkzaamheden bewindvoerder

aanvragen bewind
uitvoeren betalingen volgens het opgestelde budgetplan
verwerken incidentele betalingen
versturen bankafschriften maandelijks
contact diverse instellingen
eenvoudige belastingaangifte box 1
declaratie ziektekosten
aanvragen / wijzigen toeslagen bij de belastingdienst
aanvragen bijzondere bijstand
aanvragen kwijtschelding van gemeentebelasting en waterschapsbelasting
inventariseren van de schulden
betalingsregelingen treffen indien de schuldenlast niet problematisch is
indien schuldenlast problematisch is voorbereiden schuldregeling bij gemeente
afsluiten verzekeringen
aanmelden (andere) energieleverancier
ondersteunen aanmelding voedselbank
doorverwijzen kledingbank voor inwoners Zaanstad
jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Schulden regelen

Als er schulden zijn zal de bewindvoerder samen met u daarvoor een plan van aanpak opstellen. De bewindvoerder kan betalingsregelingen treffen met de schuldeisers of u aanmelden voor schuldhulpverlening.

Wij zijn lid van de NBBI, de beroepsvereniging voor bewindvoerders.