Valere Bewind Zaandam

Valere Bewind behartigt de financiële belangen van meerderjarigen door middel van een bewind. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of civiel bewind genoemd. Het is een juridische maatregel waarbij het gaat om het beheren van het hele vermogen. Een beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechtbank. Redenen voor beschermingsbewind zijn het hebben van problematische schulden, verkwisting en lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Er wordt vaak gesproken over “bewindvoerders”. Er zijn echter twee soorten bewindvoerders. Een beschermingsbewindvoerder wordt ingesteld voor het beheren van het vermogen en het regelen van de financiën. De WSNP bewindvoerder tracht een oplossing te bieden voor een problematische schuldenlast door middel van een schuldsaneringsregel. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Valere Bewind is een beschermingsbewindvoerder. Wij ondersteunen cliënten met de aanvraag van een beschermingsbewind.

Nieuws

Zorg en beheren van uw financiën

Wanneer u onder bewind staat mag u niet meer zelf over uw financiën beschikken. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank. Op deze manier draagt de rechter samen met de bewindvoerder zorg om uw financiën op een verantwoorde wijze te beheren. De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen.

Werkzaamheden bewindvoerder

aanvragen bewind
uitvoeren betalingen volgens het opgestelde budgetplan
verwerken incidentele betalingen
versturen bankafschriften maandelijks
contact diverse instellingen
eenvoudige belastingaangifte box 1
declaratie ziektekosten
aanvragen / wijzigen toeslagen bij de belastingdienst
aanvragen bijzondere bijstand
aanvragen kwijtschelding van gemeentebelasting en waterschapsbelasting
inventariseren van de schulden
betalingsregelingen treffen indien de schuldenlast niet problematisch is
indien schuldenlast problematisch is voorbereiden schuldregeling bij gemeente
afsluiten verzekeringen
aanmelden (andere) energieleverancier
ondersteunen aanmelding voedselbank
doorverwijzen kledingbank voor inwoners Zaanstad
jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter

Schulden regelen

Als er schulden zijn zal de bewindvoerder samen met u daarvoor een plan van aanpak opstellen. De bewindvoerder kan betalingsregelingen treffen met de schuldeisers of u aanmelden voor schuldhulpverlening.

Wij zijn lid van de NBBI, de beroepsvereniging voor bewindvoerders.

Scroll Up